Siirry sisältöön

Vetenskaplig läskunnighet -nätkurs öppnas på hösten 2021

Vetenskaplig läskunnighet är en MOOC*-kurs som ger deltagarna möjlighet att lära sig mera om vetenskap och hur den produceras. Målet är att ge studerande en inblick i högskolestudier och uppmuntra till forskarstudier. Kursen planerades i första hand till gymnasister, men är öppen för alla och vem som helst kan delta i kursen. Man kan genomföra kursen enligt sin egen tidtabell.

Kursen innehåller sex  delar:

  1. Hur skiljer sig universitetsstudier från gymnasiestudierna
  2. Vetenskaplig information och texter: Hur är vetenskaplig kunskap uppbyggd, hur läser man en forskningsartikel och hur hittar man pålitlig information
  3. Att producera vetenskapligt material: Hurdan är en bra forskningsfråga, olika metoder för att skapa kunskap
  4. Forskningsresultat – hantering, tolkning och analysering
  5. Rapportering, författarens etik och källreferenser
  6. Hurdana kunskaper krävs för att jobba med vetenskap och hur skapar man kreativa idéer

Kursens innehåll har skapats av forskare från Helsingfors universitet, Åbo universitet och Tammerfors universitet. I planerandet och förverkligandet av kursen har också deltagit nionde klassister och gymnasister.

Gymnasielagen förutsätter att en del av studierna skall ordnas i samarbete med högskolorna. I GLP2021 bestäms också att man skall stöda färdigheter för fortsatta studier och smidigare övergång till högskoleutbildning . Denna kurs ger gymnasierna möjlighet att genomföra högskolesamarbete. Kursen möter också målen om att studerande skall lära sig källkritik och mångvetenskapligt kunnande, samt uppmuntras till  . Den vetenskapliga läskunnigheten utvecklas till exempel genom att synliggöra hur vetenskap inom olika områden produceras, hurdan en bra forskningsfråga är och hur man borde skriva samt läsa en vetenskaplig artikel.

Kursen öppnas på hösten 2021 . Studerande kan erlägga kursen självständigt eller som en del av undervisningen. Kursmaterialet innehåller anvisningar för hur man som lärare kan arbeta med kursen tillsammans med eleverna.

Utvecklingscentralen Lärorik producerar kursen i samarbete med Helsingfors universitet, Grankulla stad och MOOC-centralen vid Helsingfors universitet.

*MOOC=Massive Open Online Course

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan