Siirry sisältöön

Nuorisotyötä koulussa

Hyvinvoiva luokka on sellainen, jossa jokainen saa olla oma itsensä, sanoi eräs seiskaluokkalainen taannoin ME-tunnilla. Viisaasti sanottu, vai mitä. Mutta toteutuminen ei ole aina itsestään selvää. Jotta aloittavasta yläkoulun seiskaluokasta tulee ilmapiiriltään hyväksyvä ja turvallinen, tarvitsee se aikuisilta kasvatusotetta, joka tukee kohtaamistaitojen, myönteisen puheen ja hyvän huomaamisen taitoja. Nykyään tuo seiskaluokkalaisen unelma hyvinvoivasta luokasta siintää horisontissa lähempänä kuin alkusyksystä. Luokan vahvuuksia ovat tällä hetkellä vahvuustestin mukaan huumori, ystävällisyys ja huomaavaisuus. Näin ei ole aina ollut, vaan asian eteen on tehty dialogista moniammatillista yhteistyötä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Luokkani saanut nauttia nuorisotyön osaamisesta erilaisissa tilanteissa. Nuorisotyöntekijä opettajan työparina on kokemukseni mukaan suuri voimavara 

Luokkani on mukana Opinkirjon Kasku-pilottihankkeessa. Luokanvalvojat ovat suunnitelleet yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa vuorovaikutusta edistäviä oppitunteja. Työ on ehkäisevää ja nuorilähtöistä kasvatustyötä. Hankkeessa tärkeää on ohjata nuoria oivaltamaan omaa hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Keskeistä on hyvä keskusteluyhteys ja se, että nuorten ajatuksia ja toiveita kuunnellaan. Tässä muutamia ajatuksia siitä, mitä nuoret omalta luokaltaan toivoisivat: “Et kaikki tuntis toisensa paremmin ja voisi olla oma itsensä”. “Voisi enemmän auttaa toisia.” “Hyvä luokkahenki olisi hienoo!” Hankkeen avulla pyritään kohti unelmaa: toimivaa ja hyvinvoivaa luokkaa. 

Koulumme tiloissa toimii nuorisokeskus Nuokku. Nuokun nuorisotyöntekijät ovat vetäneet koulun kaikille seiskaluokkalaisille ryhmäytystunteja. Samalla opettajalla on ollut harvinainen mahdollisuus tarkkailla tilannetta ja ryhmädynamiikkaa sivusta, tai olla mukana hauskoissa harjoitteissa osana ryhmää. Ryhmäytyksessä havaittiin, että oma luokkani tarvitsee tukea ja harjoitusta tietynlaisiin asioihin. Tammikuussa jatkamme juuri näihin ilmiöihin keskittyvillä harjoitteilla Nuokun asiantuntevassa ohjauksessa.  

Olen ihaillut nuorisotyöntekijöiden taitoa kohdata nuoria. Heillä on ammattitaitoa ja aikaa aitoon dialogiin nuorten kanssa. Opettajat kohtaavat päivittäin tehtävästä riippuen kymmeniä ja satoja nuoria. On tärkeää huomioida nuoria positiivisesti päivittäin. Opettaja on sitoutunut työssään opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tavoitteellisen tuntityöskentelyn ohjaamiseen. Aikataulutus, arviointivastuu ja työn hektisyys syövät toisinaan mahdollisuutta keskustelevaan kohtaamiseen. Nuorisotyöntekijän etu nuoren kohtaamisessa on se, että hänellä ei ole arvioitivelvollisuutta. Nuorisotyöntekijä voi täydentää koulun osaamista tuomalla uuden, raikkaan näkökulman opettajan kiireiseen ja elämänmakuiseen arkeen. Olen huomannut, että nuorisotyön vahvuus on erityisesti menetelmäosaaminen, esimerkiksi ryhmäilmiöosaaminen, ryhmäyttäminen sekä toiminnallisuus. Tätä nuorisotyön erityisosaamista olisi mielestäni tärkeää myös jatkossa hyödyntää kouluympäristössä 

Nuori haluaa ennen kaikkea tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Siksi jokainen aikuinen, joka kuuntelee ja havainnoi ja ohjaa kohti onnistumisia erilaisissa alati vaihtuvissa tilanteissa on korvaamaton tuki oppilaille näiden tavoitellessa unelmaansa – toimivaa ja hyvinvoivaa luokkaa. 

Satu Ekuri, 

 KM, FM, Saunalahden koulun musiikin lehtori, 

  1. luokan luokanvalvoja

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan